luni, 14 noiembrie 2011

APARIŢIE EDITORIALĂ: Revista „Sinapsa”, nr. IX/2011

A intrat sub tipar revista „Sinapsa”, nr. IX/ 2011. Ea va fi lansată la Târgul de carte „Gaudamus”, în Bucureşti, şi în cadrul Celui de-al Treilea Colocviu Naţional dedicat părintelui Ghelasie Gheorghe, ce va avea loc în data de 24 Noiembrie, începând cu orele 11, la Universitatea „Transilvania” din Braşov, Aula Magna.


Cuprins:

Pr. Prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Chipul Lui Dumnezeu şi responsabilitatea lui în lume, p. 5;
Dumitru Horia IONESCU, Darul dumnezeiesc al libertăţii, p. 17;
Prof. univ. dr. Alexei NESTERUK, Originea ne-originară a universului şi evenimentul naşterii: paralele fenomenologice şi teologice (traducere din limba engleză de Florin CARAGIU), p. 21;
Monica ROHAN, Adieri, p. 51;
Lect. dr. Daniel LEMENI, Avva Antonie şi formarea maestrului harismatic, p. 53;
Dr. filosofie Paul GORBAN, Geometria sacrului în lirica viereană, p. 61;
Imnograf Silviu MARIN, Rugăciunea liturgică-gestică sau Rugăciunea iconică, p. 71;
Florin CARAGIU, Determinism, indeterminism şi liber arbitru. Dimensiunea teleologică a practicii, p. 73;
Lidia STĂNILOAE, Ce spun poveştile, p. 81;
Drd. Claudia ŢÎŢU, Identităţi în spatele măştilor: Middlesex de Jeffrey Eugenides, p. 83;
Pr. Prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, O poezie a întâlnirii cu Dumnezeu (V), p. 89;
Prof. George MINDIRIGIU, Aproape-omul: între semizeu şi semimaimuţă – O istorie subiectivă, p. 95;
Prof. univ. dr. Gheorghe CEAUŞU, Valorile in absentia, p. 101;
Prof. Florin CARAGIU, Prof. univ. dr. Mihai CARAGIU, Despre Taina Filiaţiei, p. 113;
Pr. Dan POPOVICI, Arta Fugii, p. 117;
Prof. univ. dr. Gheorghe MIHAI, Obiectivul „Marcu” văzut de G. M., p. 135;
Dr. estetică Carmen CARAGIU LASSWELL, Beethoven. Jurnal filosofic (VIII), p. 141;
Pr. NEOFIT, Discursul religios despre starea vremii, p. 145;
Diana MILOŞ, Păşiri/regăsite întâlniri la Spoleto, p. 161;
Nicolae VIZINTEANU, Isihasmul – energiile necreate şi specificul iconicului carpatin, p. 165;
Marius Dumitru LINTE, J. W. Montgomery: o perspectivă luterană asupra drepturilor omului şi demnităţii, p. 169;
Ieromonah GHELASIE Gheorghe, MOŞ-PUSTNICUL din CARPAŢI, p. 191.

Reproducere desen: Călugăriţă, de Lector dr. Mihai Sârbulescu.