luni, 14 noiembrie 2011

APARIŢIE EDITORIALĂ: Revista „Sinapsa”, nr. IX/2011

A intrat sub tipar revista „Sinapsa”, nr. IX/ 2011. Ea va fi lansată la Târgul de carte „Gaudamus”, în Bucureşti, şi în cadrul Celui de-al Treilea Colocviu Naţional dedicat părintelui Ghelasie Gheorghe, ce va avea loc în data de 24 Noiembrie, începând cu orele 11, la Universitatea „Transilvania” din Braşov, Aula Magna.


Cuprins:

Pr. Prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Chipul Lui Dumnezeu şi responsabilitatea lui în lume, p. 5;
Dumitru Horia IONESCU, Darul dumnezeiesc al libertăţii, p. 17;
Prof. univ. dr. Alexei NESTERUK, Originea ne-originară a universului şi evenimentul naşterii: paralele fenomenologice şi teologice (traducere din limba engleză de Florin CARAGIU), p. 21;
Monica ROHAN, Adieri, p. 51;
Lect. dr. Daniel LEMENI, Avva Antonie şi formarea maestrului harismatic, p. 53;
Dr. filosofie Paul GORBAN, Geometria sacrului în lirica viereană, p. 61;
Imnograf Silviu MARIN, Rugăciunea liturgică-gestică sau Rugăciunea iconică, p. 71;
Florin CARAGIU, Determinism, indeterminism şi liber arbitru. Dimensiunea teleologică a practicii, p. 73;
Lidia STĂNILOAE, Ce spun poveştile, p. 81;
Drd. Claudia ŢÎŢU, Identităţi în spatele măştilor: Middlesex de Jeffrey Eugenides, p. 83;
Pr. Prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, O poezie a întâlnirii cu Dumnezeu (V), p. 89;
Prof. George MINDIRIGIU, Aproape-omul: între semizeu şi semimaimuţă – O istorie subiectivă, p. 95;
Prof. univ. dr. Gheorghe CEAUŞU, Valorile in absentia, p. 101;
Prof. Florin CARAGIU, Prof. univ. dr. Mihai CARAGIU, Despre Taina Filiaţiei, p. 113;
Pr. Dan POPOVICI, Arta Fugii, p. 117;
Prof. univ. dr. Gheorghe MIHAI, Obiectivul „Marcu” văzut de G. M., p. 135;
Dr. estetică Carmen CARAGIU LASSWELL, Beethoven. Jurnal filosofic (VIII), p. 141;
Pr. NEOFIT, Discursul religios despre starea vremii, p. 145;
Diana MILOŞ, Păşiri/regăsite întâlniri la Spoleto, p. 161;
Nicolae VIZINTEANU, Isihasmul – energiile necreate şi specificul iconicului carpatin, p. 165;
Marius Dumitru LINTE, J. W. Montgomery: o perspectivă luterană asupra drepturilor omului şi demnităţii, p. 169;
Ieromonah GHELASIE Gheorghe, MOŞ-PUSTNICUL din CARPAŢI, p. 191.

Reproducere desen: Călugăriţă, de Lector dr. Mihai Sârbulescu.

duminică, 3 iulie 2011

Revista "Sinapsa", Nr. VIII/2011 - Cuprins
A apărut numărul al VIII-lea al revistei „Sinapsa”, ce reuneşte texte la confluenţa dintre teologie, filosofie, ştiinţă şi artă.

Cuprins

D. STĂNILOAE, Universalitatea şi etnicitatea Bisericii în concepţia ortodoxă, p. 5;
Dumitru Horia IONESCU, Restaurare şi mântuire, p. 13;
Alexei V. NESTERUK, Angajamentul teologic în Cosmologia Modernă şi Demarcarea între Ştiinţele Naturale şi cele Umane în Cunoaşterea Universului (trad. din lb. engleză de Florin Caragiu), p. 17;
Elena DULGHERU, Pentru trecerea zării, p. 47; Lumina zării, p. 48;
Virgil CIOMOŞ, Scurte note la apofatismul creştin, p. 49;
Christian NEACŞU, Părintele GHELASIE – cum l-am cunoscut, p. 55;
Lidia STĂNILOAE, În preajma sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, p. 61;
Florin CARAGIU, Mihai CARAGIU, Matematică şi poezie – confluenţe, p. 65;
Cristina-Maria FLORESCU, Ordinea Trupului şi/în Sfera Juridică – lectura unui jurist, p. 77;
Arhimandrit HRISTOFOR Bucur, Chipul Maicii Domnului în scrierile părintelui Ghelasie, p. 81;
Gheorghe MIHAI, Obiectivul „Marcu” văzut de G. M. (II), p. 87;
Dumitru STĂNILOAE, O poezie a întâlnirii cu Dumnezeu (4), p. 101;
Luigi BAMBULEA, Apofatismul ultim, p. 107;
Gheorghe CEAUŞU, Scurt excurs despre model (Interviu consemnat de Ştefan Ruxanda), p. 113;
Florin CARAGIU, Incursiune în gândirea patristică. Sfântul Grigorie de Nyssa (III), p. 123;
Silviu MARIN, Despre Proscomidie la Părintele Ghelasie, p. 141;
NEOFIT, Reflexii asupra personalizării şi specificităţii unor curente spirituale în ortodoxie (II), p. 147;
Doina Mihăilescu/ Nuferii Încercărilor, p. 169;
Carmen CARAGIU-LASSWELL, Beethoven. Jurnal filosofic (VII), p. 171;
Dan POPOVICI, Crizantema şi foarfecele, p. 177;
Marius Dumitru LINTE, Noţiuni filozofice şi teologice ale demnităţii în lucrarea de consacrare juridică, după M. Mbala, p. 195;
Ieromonah GHELASIE Gheorghe, MOŞ-PUSTNICUL din CARPAŢI, p. 217.

joi, 10 martie 2011

Sinapsa VII/2011

A apărut numărul al VII-lea al revistei de cultură şi spiritualitate „Sinapsa”.

Cuprins:

Dumitru STĂNILOAE, Natura sinodicităţii, p. 5;
Dumitru Horia IONESCU, La început..., p. 13;
Alexei V. NESTERUK, Transcendenţa: de la Patristica Creştină la Cosmologia Postmodernă (trad. din limba engleză de Florin Caragiu), p. 17;
Marie-Jeanne JUTEA BĂDESCU, Dintr-o colecţie, despre Îngeri, Maica Preacurată, Prunc, Heruvimi, Serafimi şi Ioan Botezătorul, p. 29;
Florin CARAGIU, Incursiuni în gândirea patristică. Sfântul Grigorie de Nyssa (2), p. 31;
Ovidiu HURDUZEU, Pledoarie pentru naţionalismul verde, p. 55
Lidia STĂNILOAE, În căutarea sfinţeniei autentice: Părintele Dometie de la Râmeţi, p. 61;
Gheorghe MIHAI, Obiectivul „Marcu” văzut de G. M., p. 65;
Daniel LEMENI, Părinte Duhovnicesc vs. Maestru Spiritual în antichitatea târzie, p. 77;
Claudia ŢÂŢU, Sub semnul incestului: Middlesex de Jeffrey Eugenides, p. 97;
Dumitru STĂNILOAE, O poezie a întâlnirii cu Dumnezeu (3), p. 103;
H. Tristram ENGELHARDT Jr., Scandalul Martiriului: A muri în şi pentru Dreapta Cinstire şi Dreapta Credinţă (trad. din limba engleză de Florin Caragiu), p. 113;
Florin CARAGIU, Mihai CARAGIU, Fenomenologie şi iconicitate, p. 127;
Corinna DELKESKAMP-HAYES, Martiriul. Provocarea Confruntării cu Păcatul (trad. din limba engleză de Florin Caragiu), p. 137;
Dumitru CARAGIU, Viaţa mea zbuciumată şi adevărată (III), p. 157;
NEOFIT, Reflexii asupra personalizării şi specificităţii unor curente spirituale în Ortodoxie, p. 165;
Carmen CARAGIU-LASSWELL, Beethoven. Jurnal filosofic (VI), p. 189;
Dan POPOVICI, Surâsul Veşniciei, p. 193;
LINTE Marius Dumitru, Fundamente diverse ale demnităţii emergente în drept, p. 223;
GHELASIE Gheorghe, MOŞ-PUSTNICUL din CARPAŢI, p. 245.
Dan PALADE, Toacă, desen peniţă în tuş/lemn grunduit, 110x18cm, tehnică mixtă, p. 263.

Sigle ornamentale – reproducere după lucrări de Silviu ORAVITZAN.